Privacybeleid

1. Algemeen

Wij spannen ons in om de privacy van gebruikers van 2dehandsboekenbeurs.be voor Vrij Technisch Instituut Aalst (“Website”) zo goed mogelijk te beschermen. Het privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens van gebruikers van de website.

2. Verzamelen van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de website geeft u Vrij Technisch Instituut Aalst toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in dit privacybeleid.
Vrij Technisch Instituut Aalst kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

3. Doeleinden

Vrij Technisch Instituut Aalst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

U kan zich ten allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

4. Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om uw surfgedrag van op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Deze website maakt gebruik van sessie cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken en de beveiligde gedeelten af te schermen van onbevoegden.
U kunt cookies altijd weigeren als uw browser dit toelaat. Dit kan het gebruik van de website wel geheel of gedeeltelijk beperken.

5. Zichtbare persoonsgegevens

Zodra u zich heeft geregistreerd worden uw gebruikersnaam en woonplaats bij de door u geplaatste zoekertjes vermeld; uw e-mailadres wordt altijd vermeld bij uw zoekertjes en laat toe dat potentiële kopers u via deze weg kunnen contacteren; uw telefoonnummer wordt alleen vermeld als u dit op uw persoonlijke pagina heeft ingevuld.

6. Gebruik van persoonsgegevens

U mag persoonsgegevens van andere gebruikers alleen gebruiken om inhoudelijk te reageren op de door hen gevraagde en aangeboden boeken. Het ongeautoriseerd verder verwerken hiervan of het versturen van kettingbrieven, reclame voor een dienst of product, junk mail of spam, is niet toegestaan.

7. Verstrekken van persoonsgegevens

Vrij Technisch Instituut Aalst kan uw persoonsgegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten, toezichthouders of rechthebbenden) verstrekken

Uw persoonsgegevens worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor marketingdoeleinden.
Vrij Technisch Instituut Aalst is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van partners en derden en houdt op deze websites geen controle en/of toezicht. Voor het gebruik en functioneren hiervan is Vrij Technisch Instituut Aalst dan ook niet aansprakelijk. Wees daarom voorzichtig met het onnodig vermelden van persoonsgegevens in uw zoekertjes.

8. Veiligheid

Vrij Technisch Instituut Aalst treft veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard om het verlies en misbruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij hieromtrent echter niets garanderen.

9. Inzage, wijziging en verwijdering

U kunt de meeste van uw geregistreerde gegevens op uw persoonlijke pagina inzien, wijzigen of verwijderen.
Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt, kunt u Vrij Technisch Instituut Aalst verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zover wettelijk toegestaan voor het uitvoeren van dit privacybeleid. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinde waarvoor de gegevens zijn verwerkt.

10. Overige bepalingen

U erkent dat Vrij Technisch Instituut Aalst dit privacybeleid te allen tijde mag aanpassen en aanvaardt aldus hieraan gebonden te zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert Vrij Technisch Instituut Aalst het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Voor vragen en opmerkingen over het privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze school. Onze contactgegevens kan u terugvinden op onze schoolwebsite (www.vtiaalst.be).